«

»

Bernt gA�r HA�gdalsgruppens rA�st hA�rd pA? FGS A?rsmA�te

Den 14 april hade FGS sitt A?rsmA�te i Fryshuset. Talare var finansborgarrA?det Karin WanngA?rd. Karin pratade mycket om hennes roll som politiker att skapa fA�rutsA�ttningar fA�r fA�retagare att lyckas. Mycket fokus lA?g pA? utbildning och infrastruktur dA�r tre stora projekt togs upp; FA�rbifart Stockholm, Slussen samt Bromma flygplats. Hon nA�mnde att FA�rbifarten har bA�rjat byggas enligt de ursprungliga planerna och att Slussen A�r i sA? pass dA?ligt skick att den inte gA?r att reparera. Slussen ska istA�llet byggas om enligt den detaljplan som nu finns. Karin tog A�ven upp Bromma flygplats framtid och sa att den kommer vara kvar under A�verskA?dlig framtid vilket innebA�r cirka 20 A?r. Karin betonade med eftertryck att det inte kommer att bli nA?gon nedlA�ggning av Bromma flygplats om det innebA�r att nA�ringslivet i Stockholm drabbas negativt.

Efter Karins presentation fanns det tid fA�r frA?gor och dA? passade Bernt pA? att ta upp problemet som HA�gdalsgruppen upplever med fart hastigheten i omrA?det vilket pA?verkar bland annat postens arbete att dela ut post. Karin noterade problemet och lovade att fA�ra det vidare.A�HA�gdalsgruppen har A�ven tagit detta i egna hA�nder och har bjudit in trafikkontoret till HA�gdalsgruppensA�fA�retagsrA?d den 27 maj fA�r att utreda problemet.A�A�

fgs-A?rsmA�te

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att offentliggöras.

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>