«

»

FA�retagarportrA�tt: Steven Apelgren

Steven Apelgren, den stA�ndige entreprenA�ren.

Steven Apelgren kom till HA�gdalen fA�r ungefA�r 25 A?r sedan. PA? den tiden hyrde han en lokal pA? HarpsundsvA�gen och arbetade med att bygga demoanlA�ggningar fA�r olika bilstereomA�rken, som Clarion och GM, tillsammans med ca 10 anstA�llda.A� Han fortsatte sedan att arbeta med olika tekniklA�sningar och startade samarbeten med bland andra KTH, Danderyds Sjukhus, Ericsson och Stockholmsoperan. Via olika uppdrag fA�r Ericsson startade Steven sA? smA?ningom fA�retaget Argo som arbetade med att bygga basstationer och sA�tta upp telenA�t runt hela vA�rlden. NA�ten byggdes bland annat i Ryssland, Sydamerika, USA och VA�stindien, A�ven om basen fA�r fA�retaget hela tiden lA?g i HA�gdalen. Argo blev sedan uppkA�pta av Flextronic, som Steven fortsatte jobba fA�r i ytterligare tre A?r, hitta mer detaljerad information pA? denna sida.

NA�r Steven sA? en dag kom hem efter ett lA�ngre uppdrag i Haiti, kA�nde inte barnen lA�ngre igen honom. SA? han bestA�mde sig fA�r att starta upp nA?gonting pA? hemmaplan, och bA�rjade fundera pA? olika idA�er fA�r vad hans nya affA�rsverksamhet skulle kunna vara. PA? en resa till Frankrike mA�rkte han att majoriteten av de franska poolA�garna hade tA�ckt sina pooler med glastak, bA?de fA�r att skydda poolerna frA?n smuts och skrA�p, men A�ven fA�r att fA�rlA�nga badsA�songen. NA?got han definitivt tyckte kunde behA�vas hemma i Sverige, dA�r badsA�songen A�r kort till att bA�rja med. Sagt och gjort, Steven pratade med tillverkaren fA�r taken och kA�pte med sig ett tak hem och tog A�ven hand om agenturen fA�r pooltaken i Sverige.

PA? grund av den sA�songsbetonade marknaden fA�r pooler, har Steven fortsatt driva Argo och A�ven andra kommersiella projekt parallellt med Pooltorget. Bland annat olika slags miljA�- och energitekniker kopplat till poolanlA�ggningarna och A�ven olika bygg- och fastighetsprojekt.

Steven A�ger tvA? fastigheter i HA�gdalens industriomrA?de som ligger bredvid varandra mitt pA? StallarholmsvA�gen. I bA�rjan av 2013 hyrde Steven ut delar av sin fastighet pA? StallarholmsvA�gen 49 till Stockholms stad, och dessa lokaler A�r nu hemvist fA�r HA�gdalsgruppen och projektkontor fA�r olika satsningar och projekt som rA�r omrA?det. Steven A�r som ovan nA�mnts intresserad av olika slags energilA�sningar och kommer tillsammans med Stockholm Cleantech och olika teknikbolag att utveckla fastigheten pA? StallarholmsvA�gen som ett pilotprojekt fA�r miljA�tekniklA�sningar i industrifastigheter.

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att offentliggöras.

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>